Ως ξεχωριστή ράτσα αναγνωρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων τα «Βαρελόσκυλα Ικαρίας»

Μια ξεχωριστή τιμή αποδίδει η πρόσφατη απόφαση του «Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των ζώων» (OMSA) στην πανίδα της Ικαρίας.

Στο πρόσφατο διάταγμα του, ο Οργανισμός εισήγαγε στις πλατφόρμες πληροφοριών Eranet και ETPGA (European Technology Platform for Global Animal Health- ευρωπαϊκή τεχνική πλατφόρμα για την υγεία των ζώων σε παγκόσμια κλίμακα), τον όρο “Βαρελόσκυλο Ικαρίας” ως ξεχωριστή ράτσα με σκοπό την ανάδειξη αλλά και προστασία του είδους αυτού στην Ικαρία.

Τα «βαρελόσκυλα» ή περιφραστικά «σκυλιά των βαρελιών», είναι σκυλιά που ζουν δεμένα σε βαρέλια κατά προτίμηση σκουριασμένα, παρατημένα σε διάφορες περιοχές προκειμένου να αποτρέπουν την διέλευση των κατσικιών.

Η Αναγνώριση αυτή συνοδεύεται από την σχετική οδηγία όπου καθορίζεται για πρώτη φορά ένα σύνολο σκληρών, δεσμευτικών από νομική άποψη μέτρων για την προστασία των Βαρελόσκυλων στην Ικαρία καθώς ο Οργανισμός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή τους εξαφάνιση και τον υποβιβασμό τους σε απλά «κοπρόσκυλα» μετά την τοποθέτηση ειδικής σχάρας προστασίας των καλλιεργειών και αντικατάστασης των Βαρελόσκυλων.

Ο Οργανισμός καθιστά υπεύθυνους τους τοπικούς φορείς και παράγοντες για τη διαφύλαξη του συγκεκριμένου είδους έναντι της άψυχης σχάρας η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταφερθεί και θα τοποθετηθεί ξανά, αυτή τη φορά στο πιο αγαπημένο μέρος της νήσου, στην περιβόητη πια θέση Στραβά Μάτια Ικαρίας. Σε πρώτη φάση όμως ο οργανισμός απένημε τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλλαν ώστε να διαμορφωθεί το ξεχωριστό αυτό είδος.

Τα σχετικά επιστημονικά περιοδικά κάνουν λόγο και για ένα ακόμα είδος στην Ικαρία το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως αυτόνομη ράτσα, όπως έγινε και με τα Βαρελόσκυλο Ικαρίας. Το είδος αυτό ονομάζεται «Κομματόσκυλο Ικαρίας» το οποίο όμως, λόγω του εύκρατου κλίματος του νησιού, δεν βρίσκεται υπό εξαφάνιση και ευδοκιμεί.

Παρόλαυτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη συνδρομή διεθνών οργανισμών όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ή η Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ούτως ώστε να οδηγηθούμε στην επίσημη αναγνώριση και αυτού του είδους.

Σημαντικό πάντως γεγονός παραμένει ότι η ύπαρξη, διαιώνιση και αναγνώριση των Βαρελόσκυλων Ικαρίας, εμπλουτίζει το βασίλειο της νήσου, με ένα ακόμα είδος Ζώου…

Πες μας τις σκέψεις σου...